lördag 2 november 2013

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1961 & Wienkonventionen om konsulära förbindlser 1963

Dags att reformera den konvention som Sverige ratificerade den 16 dec 1966 , överenskommelser med främmande makter. .

- EU länder
- FRA
- Mosulkommissionen  leddes av svensken Einar af Wirsen mellan 1924-25 i syftet att fastställa gränsen mellan Turkiet och Irak. Einar af Wirse var ordf. i  NF.